Usluge

U svom dosadašnjem radu naši vodeći zaposlenici sudjelovali su u čitavom nizu projekata gdje su stekli operativna i upravljačka znanja i iskustva iz područja upravljanja poslovnim nekretninama, vođenja i nadzora projekata uređenja poslovnih prostora, projektiranja i održavanja strojarskih i elektroinstalacija i uređaja, outsourcing projekata iz domene facility managementa, poslova tjelesne i tehničke zaštite, zaštite na radu i zaštite od požara, higijenskog održavanja, konzaltinga u području energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, zaštite na radu i dr.

Poseban dio naše ekspertize odnosi se na tehničko upravljanje ugostiteljskih objekata, od manjih hotela i apartmanskih cjelina pa do velikih sustava ljetovališta u vlasništvu renomiranih kompanija.

Pored naših standardnih usluga energetskog konzaltinga, tehničkog održavanja i upravljanja postrojenjima i objektima, higijenskog i tehničkog čišćenja te preuzimanja brige o sigurnosti, zaštiti okoliša i potrošnji energenata, među rijetkim smo poduzećima u regiji koja mogu ponuditi plansko-analitičke komponente facility management usluge ("entrepreneurial FM") u koje spadaju:

  • tehnički konzalting pri izgradnji novih objekata
  • praćenje ključnih parametara tehničkih i komercijalnih performansi funkcioniranja poslovnih objekata (KPI)
  • mogućnost izvještavanja i praćenja izvršavanja svih naših aktivnosti preko web aplikacija na bilo kojem od jezika EU i susjednih zemalja na mjesečnoj, tjednoj pa i dnevnoj bazi 
  • ažurno usklađivanje sa svim novim normama i zakonskim propisima u području naše odgovornosti, o čemu klijent više ne mora voditi brigu te se može fokusirati na svoju glavnu djelatnost.