Etički kodeks

Naš etički kodeks shvaćamo kao našu posvećenost poštivanju općih kulturnih i civilizacijskih vrijednosti kojima se moraju odlikovati naši zaposlenici u bilo kojem dijelu organizacijske kulture, a posebno rukovoditelji, i s kojima želimo upoznati naše potencijalne klijente i buduće zaposlenike.

Kao racionalna i vrlo pragmatična organizacija ne smatramo da je za Etički kodeks potrebno izraditi poseban elaborat nego među svime onime što se ubraja u integritet pojedinca ili neke organizacije naglasiti najvažnije vrijednosti kojima se vodimo u svakodnevnom radu i odnosima s klijentima.

 1. Poštivanje propisa, standarda i ugovora
  Poštivanje važećih propisa i zabrana njihovog zaobilaženja na bilo koji način, apsolutan su imperativ u izvođenju svih djelatnosti. Sustav interne kontrole neće dopustiti nesavjesno postupanje prema imovini klijenta te je samovoljno preskakanje ili nepravovremeno odrađivanje ugovornih aktivnosti pojam koji naša organizacija ne tolerira.
   
 2. Zabrana korupcije
  Svaki netransparentan i nezakonit način dolaženja do prihoda, kao i svaki primitak koji bi bio usmjeren na nemoralno i nezakonito stjecanje koristi poduzeća, zaposlenika ili neke treće strane bit će sigurno sankcioniran bez obzira na moguće negativne financijske efekte po poduzeće.
   
 3. Zabrana diskriminacije
  Kulturan odnos među zaposlenicima, profesionalno ophođenje sa klijentima, visoka osobna urednost i visoka pristojnost ophođenja s drugima bez obzira na ideološki, spolni, rasni, dobni ili ekonomski status obvezno je pravilo za izbor naših zaposlenika a posebice rukovodećeg osoblja.
   
 4. Povjerljivost informacija
  Sve informacije koje su interno označene kao povjerljive, kao i svi interni osobni podaci i podaci koje naši zaposlenici saznaju u kontaktu s klijentom i njegovim zaposlenicima smatraju se poslovno povjerljivim informacijama i njihovo je prepričavanje i širenje strogo zabranjeno.
   
 5. Ponašanje pri osobnim kontaktima
  Korištenje vulgarnih izraza u pisanoj i usmenoj komunikaciji, nervozan i nasilan verbalni nastup, prijetnje i podizanje glasa od strane bilo kojeg djelatnika ili rukovoditelja, namjerno širenje glasina, nagovaranje drugih djelatnika ili klijenata na nesavjesno postupanje, sudjelovanje u svađama i naguravanjima interno ili sa trećim stranama, kronični ili akutni problemi sa alkoholom, razlog su za stjecanje opomene i brzog prekida radnog odnosa.

Nepoštivanje ovih odredbi smatramo nanošenjem štete ugledu i poslovanju naše kompanije te će kao takvo neminovno biti vrlo brzo prepoznato i sankcionirano sukladno važećim propisima i pravilnicima.